Pogoji poslovanja

Splošni poslovni pogoji

Za morebitna dodatna vprašanja smo Vam na voljo, po e-pošti info@orhidelia.com ali na telefonski številki + 386 (0)3 829 7836.

I. SPLOŠNO

1. Spletna stran orhidelia.com je v lasti Rotor, marketinška agencija d.o.o. (v nadaljevanju: “posrednik”) in posreduje vavčerje oz. bone za turistične storitve v okviru obrtne dejavnosti 46.190 – Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov. Zato je Rotor d.o.o. izrecno samo posrednik in ne organizator potovanj, prav tako ne sprejema nobenih rezervacij. Partner Terme Olimia d.d. (v nadaljevanju ”izvajalec”) ponuja na prodaj v obliki vavčerjev oz. bonov svoje storitve in izdelke na spletni strani www.orhidelia.com in za njihovo izvedbo/vnovčitev tudi odgovarja.

2. Ti Splošni poslovni pogoji tvorijo integriran sestavni del vsake ponudbe posrednika ter vsakega, z njim sklenjenega, pogodbenega razmerja. Dodatni ustni dogovori so neveljavni. Za njihovo veljavnost morajo biti dopolnila ali spremembe pogodb v pisni obliki.

3. Drugačni poslovni pogoji sopogodbenika ne obvezujejo posrednika niti v primeru, če le ti njihovo veljavnost navajajo kot izrecni pogoj. Drugačni poslovni pogoji od tistih s strani posrednika veljajo le, če jih posrednik izrecno pisno potrdi. V primeru navzkrižja z drugimi poslovnimi pogoji, veljajo Splošni poslovni pogoji posrednika.

4. Morebitna neveljavnost posameznih določil teh Splošnih poslovnih pogojev ne prizadene veljavnosti ostalih Splošnih poslovnih pogojev. Namesto neveljavnih uredb postane veljavna tista uredba, ki je po svojem smislu in namenu najbližja veljavni uredbi.

5. Splošni poslovni pogoji posrednika veljajo tudi za vse prihodnje poslovne odnose, celo v primeru, če se o njih niso ponovno izrecno dogovorili.

II. SKLENITEV POGODBE

1. Preko internetne prodaje, posrednik za izvajalca Terme Olimia d.d. posreduje vavčer – bone za storitve Term Olimia d.d., ki jih privolijo v prodajo.

2. Če se vavčer – bon ponuja v takojšnji nakup v okviru “takojšnje kupčije”, se pogodba sklene že s sprejetjem ponudbe, namenjene posredovanju.

3. Kupcu je posrednik dolžan posredovati kupon na katerem je dokumentirana storitev, ki se lahko plača s tem kuponom. Pri čemer se po izbiri posrednika to lahko izvede v katerikoli tehnično možni obliki, predvsem po e-pošti, pošti ali s pošiljanjem povezave do internetne strani, na kateri se lahko natisne vavčer – bon. Če vsebina vavčer – bona odstopa od ponudbe, mora sopogodbenik v treh dneh po prejemu kupona reklamirati vsa odstopanja, sicer bodo vsa ta odstopanja veljala za dovoljena.

4. Vavčer – boni so – če v posameznem primeru ni bilo zapisano drugače – prenosljivi na tretje osebe; pravica do zamenjave vaučer-bona z gotovino ne obstaja. Plačilo naročila s kuponi, vrednostnimi boni, darilnimi boni ali garantnimi pismi Term Olimia d.d. ali drugega pooblaščenega partnerja NI MOŽNO!

Izdajatelj vavčerja oz. bona je konkretni ponudnik turistične storitve v tem primeru izvajalec (Terme Olimia d.d.), posrednik zgolj posreduje vavčer – bon v imenu izvajalca. Preko spletne strani www.orhidelia.cmo ter njenih podstrani in spletnih profilov kupljeni vavčerji oz. boni služi kot plačilno sredstvo za storitve, ki so dokumentirane na tem vavčer – bonu in ki jih mora konkretni izdajatelj opraviti za sopogodbenika. Veljaven je samo v obdobju, navedenem na njem. Pogodbo o opravljanju storitev mora sopogodbenik skleniti z izvajalcem, navedenem na vavčer – bonu, pri čemer sopogodbenik vzame na znanje, da pravica do določenega termina koriščenja turističnih storitev načeloma obstaja le takrat, ko je bilo to v posameznem primeru v ponudbi izrecno obljubljeno.

III. JAMSTVO IN ODGOVORNOST

1. Posrednik zagotavlja, da je s strani konkretnih izdajateljev vavčer – bonov pooblaščen za posredovanje vavčer – bona in za sprejemanje plačil sopogodbenika v imenu izdajatelja.

2. Posrednik v nobenem primeru ne jamči za izvrševanje ali kakovost storitev izdajatelja vavčer – bona.

3. Tveganje plačilne nesposobnosti izdajatelja vavčer – bona nosi sopogodbenik.

4. Za škodo nastalo zaradi z njegove strani opravljenih storitev, posrednik odgovarja le takrat, če je le ta posledica naklepnega dejanja ali hude malomarnosti. Odgovornost za majhno malomarnost je izrecno izključena.

IV. PLAČILNI POGOJI IN UREJANJE PLAČIL

1. S sklenitvijo pogodbe (takojšnji nakup) oziroma z oddajo najvišje ponudbe se sopogodbenik obveže, da bo najpozneje v 3 delovnih dneh po sklenitvi pogodbenega razmerja na račun družbe Terme Olimia d.d. nakazal ceno takojšnjega nakupa oz. ponujeni znesek.

2. V primeru zamude pri plačilu je sopogodbenik izvajalcu dolžan plačati zamudne obresti na kupnino v višini 12 odstotkov letno. Razen tega je sopogodbenik dolžan plačati vse stroške opomina, inkasa in odvetniške stroške ter odgovarja za posledično škodo, nastalo zaradi njegove zamude pri plačilu.

3. Če kupnina ne prispe na račun posrednika v roku 10 dni od sklenitve pogodbe, imata posrednik in izvajalec pravico odstopiti od sklenjene pogodbe, ne da bi bilo za to treba določiti dodatni rok. V tem primeru ima posrednik pravico, da turistično storitev proda v okviru nadaljnjih spletnih dražb. Sopogodbenik odgovarja predvsem za razliko med ceno, k plačilu katere se je obvezal in ceno, ki je bila dejansko dosežena.

4. Po prejemu plačila posrednik sopogodbeniku po pošti ali na e-naslov pošlje vavčer – bon oz. “povezavo” do internetne strani, na kateri se lahko ta vavčer – bon natisne.

5. Ob koriščenju storitve je treba vavčer – bon predati izdajatelju.

6. Plačilo naročila s kuponi, vrednostnimi boni, darilnimi boni ali garantnimi pismi Term Olimia d.d. ali drugega pooblaščenega partnerja NI MOŽNO!

7. Tudi po prejetju nakazila lahko posredink ali izvajalec brez navedenih razlogov ob vračilu denarja odstopi od kupčije.

V. RAČUNALNIŠKO ZAJEMANJE PODATKOV

Sopogodbenik izjavlja, da se izrecno strinja s tem, da posrednik računalniško zajema, obdeluje in izvajalcu tudi posreduje podatke potrebne za poslovno razmerje.

Posrednik ima pravico, da podatke o naslovih, ki jih je dobil od sopogodbenika, uporablja v lastne reklamne namene. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

VI. KRAJ IZPOLNITVE, PRISTOJNO SODIŠČE, PRAVO

1. Kot dogovorjeni kraj izpolnitve in plačila velja sedež izvajalca na naslovu Zdraviliška c. 24, 3254 Početrtek.

2. Za vse spore med sopogodbenikom in posrednikom ali izvajalcem je dogovorjena izključna pristojnost sodišča v Šmarju pri Jelšah, Slovenija.

3. Velja izključno slovensko pravo.

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Spletna stran uporablja piškotke v skladu s splošnimi pogoji. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.